قاسمیه بشرویه

قاسمیه بشرویه

قاسمیه بشرویه

جلسات قرآن و عترت نورالثقلین هیئت قاسمیه بشرویه.

شب های پنج شنبه (چهارشنبه شب)

زمان شروع مراسم: 7 بعد از ظهر
مکان: جوادیه بشرویه

قدومتان گل آذین